Visie

Violier heeft een duidelijke visie.

Doel: de kinderen van 0-12 jaar op te vangen door een lieve, goede gastouder te zijn. Ze wil de kinderen op een gezonde manier verzorgen en bezighouden op momenten dat de ouders hier gebruik van willen maken.

Kleinschalig: er zijn maximaal 5-6 kinderen per groep aanwezig. Hierdoor is het mogelijk om elk kind voldoende en de juiste aandacht te geven zoals past bij de ontwikkeling waarin het kind is.

Veiligheid en geborgenheid: de ouders het gevoel te geven dat ze hun kind met een gerust hart achter kunnen laten en zal er ook alles aan doen dat het kind zich veilig en geborgen voelt, ook als mama of papa niet direct in z’n omgeving is.

Flexibele inzetbaarheid: hierdoor kun je vrij kort van tevoren een afspraak maken voor opvang en ben je niet gebonden aan ‘enkele dagdelen’ waarop je je kind kunt brengen. Je kunt ook je kind voor een half uur brengen, maar het starttarief wordt berekend vanaf 1 uur opvang.

Normen en waarden: belangrijk zijn betrouwbaarheid, degelijkheid en respectvol en liefdevol op alle gebieden.

Ontwikkeling: met de nadruk op het goede, wat het kind kan, goed doet en weet, om aan de hand daarvan te kunnen uitbreiden. Ik geloof in het positieve in het kind – het is nog helemaal blanco, je vult het als opvoeder(s) en krijgt dus terug wat je er zelf hebt ingestopt. Een goed voorbeeld doet goed volgen!

Kwaliteit en kundigheid: Violier – Flexibele Kinderopvang is een erkende VVE-Gastouderprogramma Kiki, wat staat voor Vroeg en Voorschoolse Opvang. In dit programma leren de kinderen op een leuke speelse manier veel woorden, begrippen, technieken en spelletjes. Ze leren omgaan met hun gevoelens en emoties. Ze leren ook op een sociale manier met anderen om te gaan en dat ze zichzelf mogen zijn want elk kind is uniek en dus van grote waarde! De beer Kiki kan het kind helpen om een heleboel begrippen te leren en om gevoelens te uiten.

kiki1kiki2

 

 

 

 

 

Violier – Flexibele Kinderopvang heeft ook de cursus afgerond van het VVE-Gastouderprogramma Piramide, om nog beter aan te sluiten bij de het basisonderwijs voor de scholen hier in Zoetermeer. Deze cursus is uiteraard speciaal voor gastouderopvang. Op 28 maart 2015 heb ik mijn certificaat hiervoor in ontvangst te genomen.

Afbeelding van VVE gastouderprogramma Piramide