Taalontwikkeling

Kleine kinderen en baby’s moeten de hele taal nog leren. Daarom is het erg belangrijk om veel met je kind te praten. Ja, ook tegen de baby die nog niks terug kan zeggen. We oefenen allerlei klanken die nodig zijn om straks de letters goed uit te spreken.

We praten bijna de hele dag en zingen erg veel samen. Over van alles en nog wat:

 • Wat je doet (flesje geven, schone luier, vertel dat je hem naar bed brengt om te slapen…)
 • Waar je denkt dat je kind naar kijkt (je ogen, het licht, de bewegende blaadjes aan de boom)
 • Of loop een rondje door de kamer en vertel hem wat er allemaal hangt en te zien is

Al snel kun je het kind kleine vragen stellen (waar is de bal) of zelfs eenvoudige opdrachten geven (ga je jas maar pakken).

Activiteiten die bij Violier worden gedaan om de taalontwikkeling te bevorderen zijn bijvoorbeeld (en dit is nog maar een greep):

Spelmateriaal

 • Je eigen lijf – benoemen
 • De dingen om je heen – benoemen
 • Handelingen – benoemen
 • Boekjes (zelf kijken)
 • Boekjes (voorlezen)
 • Woordkaarten (o.a. Kiki)
 • Alle aanwezige spelletjes, puzzels enz.

Spelletjes en overige activiteiten

 • Rijmpjes en gedichtjes opzeggen
 • Liedjes zingen
 • (laten) Vertellen
 • Zoekspelletjes
 • Gesprekjes voeren (individueel/groepsgewijs)
 • Opdrachten uitvoeren